Contact Te Taumata o Ngati Whakaue Iho Ake

Te Taumata o Ngati Whakaue Iho Ake

Roana Bennett

General Manager

0273535360


Toni Waaka

Admin Assistant

0273535460


Leanne O’Connell

Accounts

021 872963


Renee Gillies

Matakokiri/Rangihakahaka

021651026


Norma Sturley

Paepae Wananga

0273257909


Carol Haimona

Whanake Taiohi and Skill Me

0273535690


Hope Morrison

Moko-Puna Te Ao Kapurangi

0273535404


Tausese

Puna Akoranga

07 3486988


Ngāti Whakaue achieving aspirations through education